Kontakt
so-delujem@guest.arnes.si
klu-a@guest.arnes.si

Poletna delavnica »Prilagoditve pisarne SOdelujem za dostopnost senzorno in gibalno oviranim«

Zasnova delavnice je temeljila na prilagoditvah prostorov ustanov, ki pripravljajo programe za svoje obiskovalce. Večina obiskovalcev niti ne zazna ovire, ki pa so nekaterim posameznikom, na primer slepim in slabovidnim ali gibalno oviranim lahko tako huda ovira, da v prostore sploh ne pridejo ali pa so pripravljeni programi zanje nedostopni.

Pri začetnem obhodu sprejemnih prostorov smo ugotovili, da je v veliko pomoč dvigalo, ki nas je popeljalo nadstropje višje, potrebne pa bi bile prilagoditve gumbov dvigal tudi za slepe. Pripravili smo nalepke v brajici, ki so jih udeleženci namestili na primerno mesto.Opis slike: V sredini ležeče fotografije je oseba na vozičku, vidna do pasu. Oseba se ozira proti levi strani fotografije, kjer stojijo tri osebe. Desno od nje sta dvigali, proti katerima ima oseba iztegnjeno levo roko.

Po opisu poti, ki so si ga obiskovalci dobro zapomnili, so brez težav našli pravi hodnik v smeri pisarne 120. Znašli pa so se pred novo oviro – nizom treh stopnic. Po nekaj minutnem posvetu smo kmalu ugotovili, da oseba na vozičku potrebuje klančino. Kot da bi jim brali misli, smo iz pisarne namestili v naprej pripravljeno sestavljivo klančino in jo brž testirali. Ugotovili smo, da bi za samostojen prehod po predpisih klančina morala biti dolga šest metrov, kar pa nam prostor ne omogoča. Za prehod s pomočjo druge osebe smo postavili malo več kot dva metra dolgo klančino, kar je bilo največ, kar je dopuščal prostor. Klančina je omogočala prehod ene izmed vodij delavnice, ki po prostorih dostopa z vozičkom, ob pomoči njenega osebnega asistenta.

Drugi del delavnice je pomenil izziv z izhodiščnim vprašanjem: kako zaobjeti pogled slepega po prostoru? Najprej smo preverili našo orientacijo z zavezanimi očmi. Gibali smo se v prostoru in ga zaznavali s tipom.Opis slike: Na fotografiji ležečega formata so tri osebe, ki stojijo in imajo preveze čez oči. Ženska na levi ima nasmešek na obrazu. Drugi dve osebi sta vidni od strani in imata roki stegnjeni pred seboj. Moški v sredini se z eno roko dotika stene, ženska na desni pa se z eno roko dotika vrat, z drugo pa stene.

Ko so se udeleženci na neobičajen način seznanili s prostorom, smo jim predstavili še tipne tlorise prostorov, ki slepim in slabovidnim omogočajo orientacijo. Naloga udeležencev je bila, da vsak po zastavljenih pravilih in tehničnem opisu prostora ustvari lasten tipni tloris.Opis slike: Na pokončni fotografiji je zgornja ploskev mize, na kateri so razporejeni materiali: kartoni, valovita lepenka, volna, brusni papir. Ob zgornjem levem in desnem robu sta dve osebi, ki sedita za mizo. Oseba na levi s škarjami reže paličico.

Izdelke smo testirali in podali informacije, kako jih dopolniti, popraviti, da bodo tudi uporabni.Opis slike: Na desni strani fotografije je ženska roka. Njena dlan je položena na tipni tloris. Na levi strani fotografije so razporejeni še trije tipni tlorisi.

V zaključku je sledila diskusija o situacijah, s katerimi se soočajo udeleženci v svojih ustanovah. Ob skupni evalvaciji so družno potrdili, da jim bo omenjeno znanje predstavljalo »korak naprej« k novim rešitvam prilagoditev, in složno zakorakali proti vodji delavnice.Opis slike: Ob spodnjem robu ležeče fotografije je zgornja ploskev mize, na kateri so razporejeni različni materiali. V prostoru so od leve proti desni strani razporejene štiri osebe. Oseba na levi strani sedi na vozičku, roke pa ima dvignjene v višini ramen, kot da z njimi nekaj pripoveduje. Ostale osebe so obrnjene proti njej, stojijo v razkoraku in imajo nasmejane obraze.

Nazaj