Kontakt
so-delujem@guest.arnes.si
klu-a@guest.arnes.si

Projekt AKTIV zaključen, na obzorju pa so že nove dejavnosti

S septembrom se je končala dobro leto dni trajajoča pot projekta AKTIV, v okviru katerega so potekale različne dejavnosti, od vključevanja ranljivih skupin (s poudarkom na slepih in slabovidnih) v svet kulture oz. umetnosti, do usposabljanj udeležencev, ki so s tem pridobili veščine za večjo zaposljivost, do veččutnih vodstev po različnih razstavah.

V četrtek, 28. avgusta, je v Slovenskem etnografskem muzeju potekal slovesni zaključni dogodek, ob katerem je bilo predstavljeno delo treh delovnih skupin – ljutomerske, ljubljanske in mariborske, podeljena so bila priznanja za vse tiste, ki so opravljali usposabljanja v okviru projekta ter se udeležili strokovnega simpozija, poleg tega pa je izšel tudi zbornik projekta AKTIV. Dobrih 40 gostov dogodka je ob tem uživalo tudi v glasbi dveh odličnih glasbenikov – Riharda Zadravca s harmoniko in Nikole Matošiča s kontrabasom.


OPIS SLIKE: Na ležeči fotografiji (vodoravna stranica je daljša od navpične) v ospredju na desni strani vidimo govorniški oder, v ozadju pa po celotni širini fotografije na rdečih stolih sedijo udeleženci zaključnega dogodka - na fotografiji jih je 25.

Projekt AKTIV, ki ga je prijavilo društvo ŠKUC, je podprlo Ministrstvo za kulturo ob delnem financiranju s strani Evropske unije (Evropski socialni skladi), motivacijsko pa izvira iz predhodnega projekta – SOdelujem Skupaj Integrativno na področju kulture. Pri izvajanju projekta so z vodjo projekta Katjo Sudec delovali mnogi ob predhodnem projektu pridruženi člani, združeni v Iniciativo SOdelujem.

Od junija 2013 pa do konca avtusta 2014 so se v sklopu projekta odvila različna usposabljanja, od projektnega menedžmenta in retorike, do uveljavljenih metod in praks dela z različnimi družbenimi skupinami. V Sloveniji so usposabljanja izvajali tudi povabljeni strokovnjaki iz tujine – spomnimo se čeških zakoncev Axman, ki sta udeležencem AKTIV-a predajala svoje znanje o taktilnem kiparjenju za slepe in slabovidne, in pa Jovane Komnenić in Dirka Sorgeja iz Berlina, ki sta udeležencem predavala o avtobiografskih nastopih snovanja veččutnih vodstev. Kronski dogodek projekta je bil februarski dvodnevni strokovni simpozij, na katerem so predavali številni uveljavljeni strokovnjaki iz Slovenije in tujine ter je v Mestni muzej Ljubljana, kjer je bil organiziran, privabil več kot 120 ljudi – večinoma kulturnih delavcev in študentov.


OPIS SLIKE: Na spodnji polovici ležeče fotografije so na levi in desni strani rdeči stoli, ki jih vidimo od zadaj. Na nekaterih stolih sedijo udeleženci zaključnega dogodka. Po sredini fotografije je prehod med stoli, v ozadju pa vidimo projekcijsko platno, pod njim pa mizo, za katero sedijo tri osebe in gledajo proti občinstvu.

Tekom trajanja projekta je bila ekipa Iniciative SOdelujem deležna še enega velikega priznanja – Evropska Komisija jo je uvrstila med 25 primerov dobre prakse na ravni Evropske unije, poleg tega pa je bil del ekipe skupaj z ddr. Evgenom Bavčarjem povabljen v Moskvo, kjer se bo v prvi polovici oktobra odvijal poseben program z namenom širjenja zavesti o socioloških in psiholoških potrebah slepih in slabovidnih. Treba je tudi izpostaviti sodelovanje s Črtomirjem Frelihom in njegovo delo na razlagi konceptov, kot sta perspektiva in kompozicija, slepim in slabovidnim, pri čemer je bil ob uporabi inovativnih modelov dosežen poseben preboj.

Med vsem delom se je ekipa osredotočala tudi na razvijanje drugih idej in podvigov, ki bi sledili izteku projekta AKTIV. Tako je že zastala zasnova Kluba Ljubiteljev Umetnosti: Asistenca, v okviru katerega se bo vzpostavil seznam ljubiteljev umetnosti iz vse Slovenije, ki bodo pripravljeni spremljati osebe s posebno okoliščino oviranosti (senzorno in gibalno ovirani ter druge oblike posebnih potreb) na kulturne dogodke. Asistenca bo temeljila na prostovoljni bazi, v zameno pa si bo lahko prostovoljec spremljevalec ob vsakem spremstvu na kulturni dogodek le-tega brezplačno ogledal.


OPIS SLIKE: Na pokončni fotografiji (navpična stranica je daljša od vodoravne) sta glasbenika, ki sta zabavala udeležence zaključnega dogodka. Na levi stoji Nikola Matošič, ki ob sebi drži kontrabas, desno pa pred mikrofonom sedi Rihard Zadravec, ki v naročju drži harmoniko. Oba gledata v objektiv, ob čemer se Matošić prešerno smeji.

Sicer pa bo Iniciativa SOdelujem v prihodnje delovala v okviru zavoda Ustvarjalna pisarna SOdelujem (UPS), ki bo deloval na področju organizacije in izvedbe spremljevalnih programov za raznolike družbene skupine v galerijah in muzejih.

Vsekakor ekipa, ki je delovala na projektu AKTIV, še zdaleč ne namerava počivati, temveč je odločena nadaljevati delo na zastavljenih smernicah približevanja kulture različnim družbenim skupinam ter nadgrajevati tako svoja znanja kot tudi znanja vseh tistih, ki si želijo širjenja svojih obzorij v teh smereh. Naslednja postaja pa - Moskva!

 

Nazaj