Kontakt
so-delujem@guest.arnes.si
klu-a@guest.arnes.si

Sodelovanje Ustvarjalne Pisarne SOdelujem na strokovnem srečanju »Inkluzija je lepa« v Berlinu

Na dan 10. in 11. decembra se je v Narodnem muzeju moderne umetnosti Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart Berlin odvijalo delovno srečanje na temo Umetnost in inkluzija v muzejih in galerijah, kjer smo s praktičnimi delavnicami umetniško posredovali tudi mi.

Na uvodni dan v četrtek 10. decembra so s predavanji nastopili umetnostni pedagogi ali t.i. »umetniški posredovalci« iz umetniških muzejev in galerij iz Londona, New Yorka, Bonna, Leipziga itd. Drugi dan v petek 11. decembra pa so se odvijale praktične delavnice kreativnega in senzorično - spoznavnega potenciala. Tako se je na ta dan sočasno odvijalo šest delavnic pod zgovornimi naslovi: Risanje – branje, Telo – prostor – gibanje, Glasba – zvok, Teater in govorica telesa, Zaznavanje, Veččutnost.


Veččutna delavnica Ustvarjalne Pisarne SOdelujem


Tehnični opis: Slika je položena vertikalno. Čez celo površino je postavljen plakat pritrjen na steno. Na vrhu plakata je napis WS 6 Multisensorik, spodaj in desno pa okvirčka s pritrjenimi fotografijami procesa in rezultatov dela ter rdeči kvadrati kot odzivi udeležencev.

V delavnicah je bilo po dvajset udeležencev različnih muzejskih in pedagoških poklicev. Udeleženci Veččutne delavnice so z zanimanjem spremljali uvodni posnetek Dr. Evgena Bavčarja, ki ga je predvajala Karmen Bajec, vodja delavnice pod idejno zasnovo Katje Sudec Bednarik. Ob dobri organizaciji gostiteljev, ki so poskrbeli za dodatno asistenco pri izvajanju delavnic, so udeleženci spoznavali dojemanje sveta slepih in slabovidnih, sledili vsebinam, ki jih izvajamo v Ustvarjalni Pisarni ter se preizkusili v performativni zasnovi vodstev po razstavljenih delih sodobne umetnosti.Tehnični opis: Slika je položena horizontalno. Od levega spodnjega roba proti desnemu zgornjemu robu je sosledje dveh miz, položenih v linijo ena za drugo. Okrog miz je na levo in desno stran razporejenih deset udeležencev, ki stojijo. Njihov pogled je obrnjen proti mizi, kjer z rokami segajo po koščkih gline in papirja razporejenih po njej. Na mizi levo spodaj je položenih nekaj jogurtov, pudingov, plastenk vode in paket kolačkov. Na steni v ozadju je obešenih nekaj uokvirjenih fotografskih del.

V drugi polovici delavnice so udeleženci s pomočjo več čutil ustvarjalno reagirali tudi sami, čemur je pri nekaterih udeležencih sledil spoznavni »aha« efekt v trenutku, ko so se zavedli, da jim je na voljo ostalo samo eno čutilo, medtem ko so bila vsa druga okrnjena. Trenutek je nastal pri vonjanju močnih eteričnih olj cvetlic, ki so bila reakcija na delo tandema Fischli & Weiss, »F« Projektion Blumen, 1998.

V zaključnem delu srečanja so organizatorji na stojnicah pripravili predstavitev vseh skupin. Vsaka delavnica je predstavljala drugim skupinam svoje delo, ki je temeljilo na kreativnemu pristopu uporabe čutil v umetniških zvrsteh. Na stojnici, ki smo jo sestavili, se je znašlo največ materiala, ki je prikazovalo dvodimenzionalne in tridimenzionalne geometrijske oblike in pomanjšane umetniške postavitve – instalacije kot tipne makete za slepe in slabovidne, nato hrana, ki je bila primarno vodilo reakcij performativnega vodstva, vonjave, tekočine v razpršilih in posnetki z izjavami udeležencev, ki so jih ostali lahko poslušali preko nosilca s slušalkami.Tehnični opis: Na ležeči sliki je čez celo površino horizontalno položen plakat, nanj so od leve proti desni položeni predmeti na posebej zarisane oblačke: zgnetena bela glina, popisani listi v plastični škatli, zvočni predvajalnik z dvema paroma črnih slušalk, vaflji, mandlji, kartonska maketa križne postavitve hodnikov, vonjave v stekleničkah, črni kvadrat in kocka, slane palčke.

Na stojnicah so se izmenjevala mnenja, izkušnje in prijemi ljudi z raznoliko strokovno in umetniško izobrazbo. Takšne delavnice so nam omogočile ustvariti potrebno podlago tako za spoznavno druženje kot za širjenje znanja, ki se v okolju muzejev in galerij nenehno in spretno razvija.

Zahvala za povabilo na strokovno srečanje velja naslednjim organizatorjem, ki so se potrudili razširiti nam obzorja: Monika Demler, Anne Fäser, Jovana Komnenić, Maralena Schmidt, Alice Beigang, Julia Devies ter ostalemu osebju Muzeja moderne umetnosti Hamburger Bahnhof ter strokovnim sodelavcem, ki so omogočili priprave na izvedeno predavanje: Dr. Evgenu Bavčarju (teorija), Katji Sudec Bednarik (koncept) in Boštjanu Vogrinčiču (asistenca pri tehnični izvedbi tipnega tlorisa).Tehnični opis: Na ležeči fotografiji v ravni vrst stoji pet nasmejanih žensk vidnih od kolen navzgor. Od leve proti desni: Anne Fäser, Julia Devies, Maralena Schmidt, Jovana Komnenić, Karmen Bajec.

Nazaj