Kontakt
so-delujem@guest.arnes.si
klu-a@guest.arnes.si

Predstavitev

O nas

Ustvarjalna Pisarna SOdelujem je sestavljena iz skupine posameznikov z izjemno raznolikim znanjem ter izkušnjami. Skupina se je formirala na podlagi usposabljanj na projektih SOdelujem in AKTIV društva ŠKUC pod strokovnim vodstvom avtorice projekta Katje Bednařik Sudec, ustanoviteljice zavoda. Ožje člane zavoda sestavljajo direktorica zavoda Katrin Modic (vodenje in snovanje inkluzivnih programov), Karmen Bajec (koordinacija, skrb za KLU:A, snovanje programov, odnosi z javnostmi), Katrin Modic (snovanje programov), Katja Bednařik Sudec (strokovno svetovanje, usposabljanja) ter ostali člani s strokovno podporo prof. Črtomirja Frelih ter dr. Evgena Bavčar. V praksi uporabljamo pridobljena znanja, kjer je izhodišče našega dela uporaba umetniških jezikov.

V sodelovanju s pridruženimi strokovnjaki skrbimo za pripravo spremljevalnih programov na področju kulture ter približevanje kulturnih dobrin, v muzejih in predvsem galerijah, raznolikim družbenim skupinam s poudarkom na osebah s posebno osebno okoliščino fizične oviranosti (senzorno ovirani – slepi in slabovidni, gibalno ovirani ter druge oblike posebnih potreb), za odrasle ter otroke in mladino.

Na lastno pobudo ali na povabilo sodelujemo pri pripravi spremljevalnih programov na kulturnih inštitucijah, pri tem po dogovoru skrbimo za pridobivanje financ, koordinacijo pridobivanja ciljnih skupin, obveščanje javnosti ter pripravljamo zasnovo spremljevalnih programov, kjer je del pozornosti posvečen osnovni dostopnosti, v dogovoru z muzejskimi in galerijskimi pedagogi pa pripravimo tudi vodstva ter hkrati poskrbimo za sprotno vrednotenje.

V okviru usposabljanj, ki jih izvajamo znotraj projektov ali posamično skupaj s povabljenimi strokovnjaki ponujamo specifična znanja za delo na področju kulture z in za raznoliko publiko. Usposabljanja pokrivajo področje kulturnega menedžmenta (projektni menedžment, fundraising), kulturne politike in dotičneje galerijskega posredovanja oz. pedagogike s poudarkom na umetniškem posredovanju raznolikim družbenim skupinam, predvsem deprivilegiranim (od raznolikih fizičnih oviranosti do družbenih oviranosti tako zaradi telesnih kot etničnih značilnosti, pa tudi starosti).

Način vsebin snovanja spremljevalnih programov sledi logiki ustvarjalnega pristopa, ki ga je avtorica projektov prinesla iz nemško govorečega področja na podlagi delovnih izkušenj in raziskovalnega dela s kolegi v Berlinu (Institut Art in Context, 6. Berlin Biennale, Kulturelle Bildung in izvajanje dela drugod po Nemčiji).

Delujemo v tesnem sodelovanju z Galerijo Škuc, Društvom ŠKUC, ki je nosilec projektov SOdelujem Skupaj Integrativno na področju kulture ter AKTIV s pridruženimi galerijami ter drugimi kulturnimi, izobraževalnimi ustanovami in društvi doma, pa tudi v tujini.

Ponudbo usposabljanj najdete pod projekti, ponudbo izvajanja spremljevalnih programov za galerije in muzeje ter druge pa pod rubriko Ponudba. Vse o nas pa si lahko preberite pod rubriko Člani.

Hkrati vas vabimo v Klub ljubiteljev umetnosti: asistenca (KLU:A), ki ga vzpostavljamo z namenom lažje dostopnosti osebam s posebno osebno okoliščino. Vabimo vse, ki vas navdušuje kultura in imate voljo, do spremstva oseb z drugačno okoliščino ter spoznavanja novih ljudi. Vpišete se lahko tukaj.

V stilu našega slogana »za približevanje kulture vsem« vas lepo pozdravljamo in vabimo v našo družbo!

Nazaj