Kontakt
so-delujem@guest.arnes.si
klu-a@guest.arnes.si

Predstavitev veččutnega vodstva na predavanju v sklopu projekta Razširimo obzorja kulturnega - 29. oktober 2013

V torek, 29. oktobra 2013 sta Katrin Modic ter Ana Krepel – Velimirović predstavili delovanje Iniciative SOdelujem ter praktične primere izvajanja veččutnih vodstev na predavanju, ki se je odvijalo v sklopu projekta Razširimo obzorja kulturnega.
V sproščenem in neformalnem vzdušju smo spregovorili o potrebah po različnih prilagoditvah za ciljne ranljive skupine, o dostopnosti ter dinamičnosti muzejskih in galerijskih prostorov. Izpostavili smo glavne probleme, s katerimi se v praksi srečujemo pri izvajanju prilagoditev ter snovanju veččutnih vodstev.
Slika je postavljena horizontalno. Ob dveh velikih pravokotnih mizah, sedijo udeleženci projekta ter poslušajo predavanje. Z glavami so obrnjeni v levo stran slike. Govorec na sliki ni viden. Nekateri poslušalci imajo roke prekrižane čez prsi, drugi imajo roko prislonjeno ob obraz ali sklenjene v naročju. Slika vzbuja vtis, da udeleženci zbrano in skoncentrirano poslušajo predavanje. V levi tretjini slike, ob prvi mizi sedi prevajalka v jezik gluhih in prevaja.
Slika je postavljena horizontalno. Na sliki so vidni vsi udeleženci predavanja, sedijo ob treh mizah. Ob konferenčni mizi, ki je na fotografiji najbolj oddaljena, sedi vodja projekta, ter upravlja z fotografsko dokumentacijo na prenosnem računalniku. Na njeni levi se nahaja diaprojekcijsko platno na kateri se vidi fotografija. Fotografija vzbuja vzdušje dinamičnosti in živahnosti, udeleženci so v debati, nekateri so s telesom nagnjeni naprej ter uporabljajo geste z rokami, ko govorijo.
Slika je postavljena horizontalno. Vidi se pretežni del udeležencev predavanja. Pozornost udeležencev je usmerjena v diaprojekcijsko platno, v zgornjem sredinskem delu slike. V skrajnem desnem kotu slike, ženska razlaga vsebino fotografije prikazane na diaprojekcijskem platnu. Fotografija prikazuje tlakovana tla posuta z listjem ter osebo, vidno le od pasu navzdol, ki se sprehaja po listju.

(Fotodokumentacija: Darja Demšar)