Kontakt
so-delujem@guest.arnes.si
klu-a@guest.arnes.si

Program delavnic in spremljevalnih programovOpis slike:
V sredini ležeče fotografije je v krogu na tleh zbranih devet otrok in odraslih, ki se sklanjajo k velikemu narisanemu zemljevidu. Okrog njih so zbrana lepila, škarje in raznovrstni materiali v kartonastih škatlah. Oseba na skrajni desni strani sedi na vozičku.

KONTAKTNA OSEBA za prijave in vse informacije o programih
mag. akad. slik. Karmen Bajec, koordinatorica, strokovna sodelavka, karmenbajec@gmail.com, so-delujem@guest.arnes.si, tel. 031 453 743.

Ker Zavod Ustvarjalna Pisarna Sodelujem deluje po načelu zagotavljanja dostopnosti za vse, se naše delavnice ali vodsta vedno izvajajo v prostorih, ki so dostopni gibalno oviranim. Po dogovoru osebam z gibalno / senzorno oviranostjo omogočimo brezplačno asistenco do delavnice ali vodstva v okviru KLU:A.
Prostori izvedbe delavnic, če ni drugače navedeno, je Trg Prekomorskih brigad 1, Ljubljana, prvo nadstropje, pisarna 120. Na delavnice so zaželjene predhodne prijave. Brezplačne delavnice temeljijo na bazi prostovoljnih prispevkov.  • Delavnica »Razigrana Ljubljana z zaprtimi očmi«

Veččutno doživljanje ljubljanskih ulic skozi sprehod in igrive naloge zaokroži ustvarjanje čutnega zemljevida z opažanji in najdenimi predmeti. Lokacija: Centralna Tržnica ali Mestni trg. Na točkah postanka otroci ugotavljajo, kaj lahko slišijo, potipajo, vonjajo ali začutijo pod nogami. Afiniteto do čutenja spodbudimo z igrami in nalogami, ki jih otrok doseže prek aktivacije drugih čutil. Kar spoznamo na poti in zabeležimo v tipni obliki, se odrazi v sestavljanki s tipnim tlorisom sprehoda. Otrok spoznava pomembne zgradbe in arhitekturo, uči se orientacije in spretnosti obnašanja v parkih in prometu.

Izvedba: Katrin Modic, Neja Morato – Štucin, Karmen Bajec
Trajanje: 60 minut, 16. maj 2016
Cena: brezplačno (prostovoljni prispevki zaželjeni)
Primerno za gibalno ovirane: da
Primerno za slepe in slabovidne: po dogovoru
Komu je delavnica namenjena: družine, raznolika ciljna publika

  • Delavnica prilagoditve pisarne SOdelujem za dostopnost senzorno in gibalno oviranim

Prilagoditve prostorov slepim in slabovidnim ter gibalno oviranim so velikokrat v izziv ustanovam, ki se srečujejo s širšimi skupinami in zanje pripravljajo svoje programe. V Ustvarjalni Pisarni SOdelujem pripravljamo delavnico, kjer se z vključitvijo različnih predstavnikov skupin z osebno okoliščino soočamo z dostopnostjo in opremo prostorov. Spoznavali bomo posebnosti, ki jih rabimo zagotoviti za obisk, medtem ko videči in hodeči ponavadi niti ne pomislimo nanje.
V delavnici se bomo osredotočili na dostopnost pisarne SOdelujem.

Izvedba: Katrin Modic, Karmen Bajec
Trajanje: 60 minut, junij 2016
Cena: brezplačno (prostovoljni prispevki zaželjeni)
Primerno za gibalno ovirane: da
Primerno za slepe in slabovidne: da
Komu je delavnica namenjena: strokovna javnost, raznolika ciljna publika

  • Delavnica »Zabavni vrtovi«

Ustvarjalna delavnica na prostem bo sestavljala sprehod v okolici Kina Šiške in praktično delo z rastlinami. V prvem delu se bodo otroci in ostali obiskovalci seznanjali z mestnimi zasaditvami zelenih površin, v drugem delu pa bodo zasadili in okrasili svoj prenosni vrtiček z uporabo recikliranih materialov. Tako bodo nastali zeliščni, zelenjavni, tipalni in ostali okrasni vrtički, ki jih bodo otroci lahko okušali, vonjali ter nazadnje odnesli s seboj domov.

Izvedba: Katrin Modic, Karmen Bajec
Trajanje: 60 minut, september 2016
Cena: brezplačno (prostovoljni prispevki zaželjeni)
Primerno za gibalno ovirane: da
Primerno za slepe in slabovidne: po dogovoru
Komu je delavnica namenjena: družine, raznolika ciljna publika, tudi za odrasle

  • Delavnica »Koliko sem si drugačen/na?«

Delavnica ponuja različne vidike drugačnosti, ki se nanašajo na senzorno ali motorično oviranost. Odprta so vprašanja sodelovanja, pomoči, vzajemnosti ter tolerantnosti. V prvi vrsti pa se obiskovalci na nedirekten način v okviru ustvarjanja soočijo z drugačnim dojemanjem – npr. z odvzetim vidom ter širino možnosti spoznavanja sveta z drugimi čuti. Teme so prilagojene starostni skupini. Oblike dela so: pogovor, kreativno ustvarjanje likovnih del, rokodelske spretnosti …

Izvedba: Katrin Modic
Trajanje: 90 – 120 minut, oktober 2016
Cena: brezplačno (prostovoljni prispevki zaželjeni)
Komu je delavnica namenjena: Delavnice izvajamo za raznoliko publiko (odrasli, mladostniki, otroci,…) Delavnice po dogovoru lahko prilagodimo glede na individualne želje in potrebe ter raznovrstne osebne okoliščine (gibalne, senzorne oviranosti).

  • Delavnica: »Kaj z zrni žit«

V prvem delu delavnice bodo udeleženci spoznavali različna zrna in s pomočjo različnih čutil ugotavljali razlike med njimi. V nadaljevanju delavnice bodo iskali možnosti, kaj lahko počnejo z njimi: posadijo, da zraste klas in iz njega pridobijo nova zrna, lahko iz njih naredijo tipno likovno delo ali jih zdrobijo z žrmlji, lahko pa tudi zmeljejo z mlinčkom, pripravijo testo in spečejo hlebček.

Izvedba: Katrin Modic
Trajanje: 90 minut, november 2016
Cena: brezplačno (prostovoljni prispevki zaželjeni)
Primerno za gibalno ovirane: da
Primerno za slepe in slabovidne: da
Komu je delavnica namenjena: družine, raznolika ciljna publika, tudi za odrasle

  • Delavnica: "Medtem ko zajtrkujem, raziskujem"

Z delavnico na temo slovenske prehrane sodelujemo na nacionalnem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk.
Redno in zdravo prehranjevanje se začne z zajtrkom. Hrana, ki jo izbiramo, naj bo hranljiva, brez dodatkov za daljše skladiščenje in poudarjanje okusa ter pridelana ali predelana v domačem okolju.
Udeležence delavnice želimo spodbuditi, da so kreativni pri pripravi obroka, da zaznavajo zaužito hrano ter da ločijo med zdravo in manj zdravo hrano. Medtem, ko bodo preveze čez oči udelžencem onemogočile vid, bodo s pomočjo tipa poiskali posamezne sestavine obroka. Njihovo kakovost pa bodo zaznali z vonjem in okusom. V drugem delu delavnice bodo otroci rezultate svojih zaznav predstavili s pogrinjkom na osnovi likovne postavitve v prostoru. S hrano različnega okusa bodo sestavili kompozicijo kot instalacijo pogrinjka. Na delavnici bomo odgovorili na vprašanja: kakšne okuse zaznavam, kako jih občutim, ali je zame dobro, okusno; ali je tudi zdravo, kar je zame okusno.

Izvedba: Katrin Modic, Karmen Bajec
Tjajanje: 90 min, november 2016
Cena: 100,00 EUR / razred, skupino
Primerno za gibalno ovirane: da
Primerno za slepe in slabovidne: da
Komu je delavnica namenjena: vzgojno izobraževalni zavodi - vrtci in osnovne šole, zahtevnost delavnice je prilagojena starostni skupini otrok

  • Delavnica »Kulture sveta«

V delavnici spoznavamo običaje in praznovanja Božičnega dne kot praznika luči v raznih kulturah sveta. Skozi pripovedi in zgodbe, ki jih otroci podoživijo, se razpletejo cilji praznovanja – medsebojnega povezovanja prek spretnostnih nalog in ročnega oblikovanja. Otroci se seznanijo s pripovedovanjem zgodb, ki jih druži ista misel, četudi so kulture, iz katerih zgodbe izvirajo, raznolike. Svoja mnenja, do katerih se dokoplje otrok skozi vprašanja o svetu in pojavih nebesnih teles, prevede v izdelavo predmeta, ki ga lahko uporabi v praktične ali dekorativne namene. Z uporabo različnih niti in blaga sestavi planet ali snežinko ter jo načrtno postavi v prostor delavnice.

Izvedba: Katrin Modic, Karmen Bajec
Trajanje: 60 minut, december 2016
Cena: brezplačno (prostovoljni prispevki zaželjeni)
Primerno za gibalno ovirane: da
Primerno za slepe in slabovidne: po dogovoru
Komu je delavnica namenjena: družine, raznolika ciljna publika

  • Spremljevalni programi v muzejih in galerijah

Veččutno vodstvo je zasnovano na način, da obiskovalci ob spoznavanju umetniških del in pri dojemanju razstavnih eksponatov uporabijo vsa čutila: sluh, vid, vonj, okus, tip. Namenjeno je širšemu občinstvu.

Trajanje zasnove: 14 dni do 3 mescev
Trajanje izvedbe: 90–120 minut
Cena: po dogovoru
Komu so spremljevalni programi namenjeni: Spremljevalne programe pripravljamo vedno v sodelovanju z muzeji in galerijami v katerih se programi izvajajo.

Nazaj