Kontakt
so-delujem@guest.arnes.si
klu-a@guest.arnes.si

AKTIV

AKTIV
med seboj različnih, a enakopravnih
za spodbujanje demokratičnega emancipiranega dialoga med ponudniki kulturnih dobrin ter obiskovalci

A kot artikulacija, K kot kreativnost, T kot tim, I kot interdisciplinarnost, V kot vzajemnost

»Ena od velikih pridobitev je večja ljubezen do kulture, sodobne umetnosti, raste tudi vedno večja potreba po vključevanju v kulturne dejavnosti.» (bivši udeleženec projekta SOdelujem)

Ta izjava udeleženca priča o moči umetnosti, ki spodbuja kreativno in inovativno razmišljanje in kot taka ni omejena le na svoj prvotni prostor – atelje, muzej ali galerijo, ampak spodbuja aktivnost in delovanje v širšem družbenem kontekstu, preko vključevanja različnih družbenih skupin pa krepi tolerantnost in medsebojno delovanje.

Ob tem se poraja naslednje vprašanje:
Kaj lahko ustvarjalci, muzeji in galerije naredijo za družbo oziroma gledalca?