Kontakt
so-delujem@guest.arnes.si
klu-a@guest.arnes.si

O projektu

Skrajšan naziv projekta:

AKTIV
med seboj različnih, a enakopravnih

Kratek povzetek:

Muzejski in galerijski prostori so tisti, ki ponujajo raznolika znanja in če je umetnost svobodna, naj bo le-ta tudi prosto dostopna za vsakogar. To kar opazujemo in dojemamo, nas opazuje nazaj, nas bogati in spodbuja k novemu.
Ustvarjalci, muzeji in galerije lahko s pomočjo lastnih metod ponudijo razumevanje tega, kar počnejo ter interdisciplinarno ustvarjajo nove modele, ki so v prid širši družbi in vključujoč raznolike družbene skupine izkoriščajo družbeno angažiranost umetnosti ter njeno moč emancipacije. S tem preko ponujene prakse posredovanja spodbujajo intelektualno in estetsko doživljanje umetnosti in muzejskih zbirk pri gledalcu.

Namen projekta AKTIV je krepitev aktivnega vključevanja ranljivih družbenih skupin v kulturno življenje in družbo nasploh preko usposabljanj za pridobitev veščin za večjo zaposljivost.

Kljub temu, da se razvijanje novih metodologij preko dela projektnih skupin nanaša na slepe in slabovidne, so vsebine projekta enakopravno ponujene drugim invalidnim skupinam, kot tudi socialno ranljivim etničnim skupinam. Prav tako projekt v posameznih fazah vključuje specifične potrebe teh skupin, kar je posebej vidno pri pričakovanih rezultatih, ki merijo prav na najširše vključevanje ogroženih skupin v kulturo skozi demokratični jezik umetnosti in performativne metodologije, ki se razvija med izvedbo projekta. To opravičuje tudi dejstvo, da imamo velikokrat opraviti s heterogenimi skupinami, ki niso opredeljene zgolj z eno lastnostjo, ki jo opredeljuje termin ranljive skupine.Nazaj