Kontakt
so-delujem@guest.arnes.si
klu-a@guest.arnes.si

Osnovne informacije o projektu

NAZIV UPRAVIČENCA:
Društvo Škuc, Galerija Škuc
Stari trg 21, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

DATUM ZAČETKA IN KONCA PROJEKTA GLEDE NA ODLOČITEV O DODELITVI SREDSTEV
10.6.2013 – 31.8.2014

FINANCER:
Projekt AKTIV delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«; prednostne usmeritve: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

VIŠINA SKUPNIH STROŠKOV PROJEKTA IN VIŠINA JAVNIH VIROV FINANCIRANJA
169.326 EUR