Kontakt
so-delujem@guest.arnes.si
klu-a@guest.arnes.si

Pristop in vsebine

Projekt spodbuja interdisciplinarni pristop, ki upošteva zakonitosti vseh vključenih disciplin in skupin.

1. Prva usposabljanja so zaradi splošnih potreb poglobljeno namenjena projektnemu menedžmentu in s tem krepitvi administrativne usposobljenosti tistih, ki so vključeni v projekt.

2. V nadaljnjem usposabljanju se poglabljajo znanja s področja dela s slepimi in slabovidnimi ter osnovne prilagoditve za delo z njimi.

3. Pretežni del projekta je namenjen uporabi umetniškega jezika za razvoj gradiv in metodologij za usposabljanja na področju kulture, za pripadnike ranljivih skupin, slepe in slabovidne in izhajajoč iz zakonitosti sveta slepih in slabovidnih za druge družbene skupine z namenom spodbujanja drugačnega dojemanja kulturnih dobrin in sveta nasploh, s krepitvijo zaposljivosti posameznikov iz vrst slepih in slabovidnih ne le za svojo ciljno skupino, ampak za širšo publiko.

Ta aktivnost se izvaja v dveh oblikah usposabljanj: strokovnega simpozija ter v obliki delovnih skupin.

Simpozij je v osnovi namenjen strokovni publiki, nanj pa so povabljeni tudi pripadniki ciljne skupine. Namen simpozija je pripraviti pregled že doseženega tako na domačih tleh kot v tujini ter spoznavanja že obstoječih metod in osnov za nadaljnje delo.

Delovne skupine se posvečajo programom posredovanja (mediacije, animacije) v muzejskih in predvsem galerijskih prostorih, s poudarkom na ustvarjalnem načinu podajanja ter osnovni skrbi za dostopnost in informiranost marginalnih skupin.

Mentorji delovnih skupin so pripadniki skupin – strokovnjakov s področja dela ter slepih in slabovidnih. Slednji so usposobljeni udeleženci projekta SOdelujem, ki so že seznanjeni s tovrstnim načinom dela. V skupine pa so vključeni novi aktivni udeleženci vključenih skupin, ki prisostvujejo razvojnemu procesu in tako pridobivajo nova praktična znanja. Delovne skupine aktivno razvijajo nove pristope in metodologije dela.
Gre za interdisciplinaren pristop, ki se udejanja v umetniškem jeziku, upošteva pa vsebine in tudi strategije dela drugih vključenih disciplin.

Ena izmed aktivnosti je sočasno namenjena skupinskemu delu, kot metodi spodbujanja tolerantnosti in kombiniranja različnih pogledov v korist razvoja novih metodologij.

V zaključku v okviru vzpostavljenih delovnih skupin razvite strategije ter projektne predloge ponudimo različnim skupinam, na podlagi tega pa delovne skupine preverjajo učinkovitost razvitih metodologij. Projekt na ta način ponudi nastavke nagovarjanja novega občinstva, odpiranja novih horizontov tradicionalni publiki, kot tudi porodi nov tip kulturnega delavca: pripadnika ogrožene skupine s specifičnimi znanji in pristopi, ki so kulturni instituciji nujno potrebni za novejši, bolj vključujoči nagovor najširše publike.

V teku projekta si prav tako prizadevamo za vzpostavitev asistentov-spremljevalcev ljubiteljev umetnosti, ki bodo pripravljeni za spremljanje invalidnih oseb na kulturne dogodke.Nazaj