Kontakt
so-delujem@guest.arnes.si
klu-a@guest.arnes.si

Cilji projekta

Ciljni skupini – osebe z invalidnostjo in kulturni delavci – za usposabljanje oseb z invalidnostjo bosta prek sklopov delavnic in predavanj projekta SOdelujem, Skupaj Integrativno na področju kulture aktivno sodelovali in pridobivali specifična metodološka znanja za večjo integriranost oseb z invalidnostjo na kulturnih institucijah in s tem večje možnosti njihove zaposljivosti.
Na praktičnem področju je poudarek na delu za in s slepimi in slabovidnimi, kar pa ne izključuje drugih oseb z invalidnostjo.

Cilji:

 1. Usposobiti osebe z invalidnostjo za kulturni projektni menedžment predlaganih dopolnilnih modelov na kulturnih institucijah;
  - pripraviti informacije za javnost;
  - animacija.
 2. Usposobiti kulturne delavce za delo z osebami z invalidnostjo in za njih.
 3. Razviti metodologijo in dopolnilne modele projektov na kulturnih institucijah.
 4. Omogočiti dostopnost kulturnih vsebin osebam z invalidnostjo (slepim in slabovidnim).
 5. Prenos učinkovitih preverjenih praks iz tujine v slovenski kulturni prostor.

Projektne aktivnosti predvidevajo naslednji študijski pristop:
 1. Pripadniki obeh ciljnih skupin – osebe z invalidnostjo in kulturni delavci za usposabljanje invalidov – prisostvujejo na predavanjih in diskusijah, ki so odprta širši javnosti.
 2. Sledi aktivno sodelovanje na delavnicah in pridobivanje specifičnih metodoloških znanj.
 3. V zadnjem delu se znanje pridobiva prek individualnega poučevanja.

Gre za sodelovanje oseb z invalidnostjo in kulturnih delavcev ter gledalcev. Vzajemna integracija je pogoj za zagotavljanje kvalitete percepcije ter širjenje njenih možnosti. Cilj je vzajemno spodbujanje delovanja obeh skupin.
Tak pristop omogoča družbeno in človeško integracijo, ki vzpodbuja širjenje raznolikih kreativnih procesov v kulturnem dialogu s širšim spektrom družbenih skupin.

Ciljna skupina – udeležene osebe z invalidnostjo – pridobi znanja za delo na kulturnih institucijah in s tem možnost zaposlitve v njih.
Druge osebe z invalidnostjo dobijo priložnost informirati se o umetnosti na njim razumljiv način.
Ciljna skupina – izvajalci usposabljanj in strokovni sodelavci – s področja kulture pridobijo znanja za delo z osebami z invalidnostjo, skupinsko usposabljanje posameznikov ter posredovanje umetnosti in muzejskih postavitev širši družbi:
Osebam z invalidnostjo omogočajo informacije o projektih, širši javnosti pa predstavijo drugačno dojemanje in strpnejši pristop.

Ob vsakem programskem sklopu je predvidena evalvacija, nadgradnja in sprememba učnega načrta usposabljanj, saj se tako projekt z vnovičnimi izvedbami razširja in poglablja.
 

Nazaj