Kontakt
so-delujem@guest.arnes.si
klu-a@guest.arnes.si

Osnovne informacije o projektu

Osnovni podatki projekta:

NAZIV PROJEKTA:

SOdelujem
Skupaj Integrativno na področju kulture 

KONTAKTNE OSEBE, KI DAJEJO INFORMACIJE O IZVAJANJU PROJEKTA

Katja Sudec, koncipiranje ter vsebinsko vodenje projekta: ksudec@gmail.com, tel.: 041 635 815

Sergeja Bevc, asistent vodji projekta: sergeja.bevc@gmail.com,  tel.: 041 205 774

Vladimir Vidmar, galerija ŠKUC, odnosi z mediji: skuc@amis.net

NAZIV UPRAVIČENCA:

Društvo Škuc, Galerija Škuc
Stari trg 21, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

DATUM ZAČETKA IN KONCA PROJEKTA GLEDE NA ODLOČITEV O DODELITVI SREDSTEV

9.9.2011 – 30.9.2012

FINANCER:

Projekt SOdelujem delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«; prednostne usmeritve: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

VIŠINA SKUPNIH STROŠKOV PROJEKTA IN VIŠINA JAVNIH VIROV FINANCIRANJA

99.340,50 EUR / 95.700,50 EUR        

Nazaj