Kontakt
so-delujem@guest.arnes.si
klu-a@guest.arnes.si

Udeleženci projekta ter projektni rezultati skupin

Ljubljana:

akademska slikarka Karmen Bajec, mag. umetnosti, samostojna ustvarjalka v kulturi: karmenbajec@gmail.com
umetnostna zgodovinarka Lucija Cvjetković, Moderna galerija, Muzej sodobne umetnosti Metelkova: lucija.cvjetkovic@mg-lj.si
umetnostna zgodovinarka Janja Kavčič, Jakopičeva galerija: janja.kavcic@gmail.com
umetnostna zgodovinarka Darinka Kolar-Osvald, Muzej slovenske policije: darinka.kolar.osvald@policija.si
dipl. pravnica Ana Krepel-Novak, podjetje JAZON: anakrepel@gmail.com
Irena Levičar, jezikoslovka, kulturologinja, novinarka, hispanistka: levicar.irena@gmail.com
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije Katrin Modic, strokovna sodelavka v knjižnici: katarina.modic@ijs.si
absolvent Visoke poslovne šole, Ekonomska fakulteta Marko Mikolin, član sveta za elektronske komunikacije RS: marko.mikulin@gmail.com
socialna podjetnica Lenka Puh, podjetje JAZON: lenka.puh@jazon.si
profesorica likovne pedagogike Nina Schmidt, Zavod za slepo in slabovidno mladino: nina.schmidt@gmail.com
dipl. medjezikovna posrednica, študentka podiplomskega študija tolmačenja ter rednega dodiplomskega študija rusistike in primerjalne književnosti Aleksandra Surla: aleksandra.surla@gmail.com
univ. dipl. organizator dela Boštjan Vogrinčič, športnik: bostjan.vogrincic@gmail.com

Maribor:

likovna pedagoginja, Brigita Klajnšek, ustvarjalka in animatorka v kulturi: brigitk@gmail.com
magistrica pedagoških znanosti, Marta Licardo, asistentka za specialno pedagogiko na PEF UM, marta.licardo@uni-mb.si
Darinka Lozinšek, članica društva slepih in slabovidnih Maribor, darinka.lozinsek@zzzs.si
diplomirana organizatorka poslovanja v turizmu, Tajša Perović, Tajsa.perovic@gmail.com

Med udeleženci usposabljanj so tako pripadniki skupine videčih, kot tudi pripadniki ciljne skupine, slepi in slabovidni.Nazaj