Kontakt
so-delujem@guest.arnes.si
klu-a@guest.arnes.si

Vsebine usposabljanj

Program usposabljanj se deli v štiri sklope, ki se med sabo prepletajo:

1. vpogled v kulturno politiko:

MODULA:
Uvod v razumevanje muzejske in galerijske strukture in profilov dela
Uvod v kulturno politiko Slovenije – možna financiranja

Uvodni del je namenjen jasni opredelitvi poklicnih profilov v muzeju in galeriji, kar omogoča lažjo umestitev posameznikove vloge in identifikacijo vlog zaposlenih znotraj kulturne institucije.
Usposabljanja vsebujejo predavanja o kulturni politiki Slovenije, kjer dobijo udeleženci informacije o zgodovini kulturne politike, politike muzeja in o tem kje, kako in zakaj iskati finančne vire ter kaj pričakovati od določene institucije.

Predavanja: Delavnice, ogledi:
Dodatno priporočeno gradivo / vaje / samostojno delo:

2. delo z ranljivimi družbenimi skupinami:

MODULA:
Uvod v delo z ranljivimi družbenimi skupinami
Metodologija dela z ranljivimi družbenimi skupinami

Opredelitev splošne terminologije iz področja dela z ranljivimidružbenimi skupinami ter problemi izrazoslovja kakor tudi dela inmetodologije na tem področju, predvsem dela s slepimi inslabovidnimi.

Predavanja:
Delavnice, ogledi:

3. prakse dela na področju kulture in umetnosti:

MODULA:
Metode timskega dela
Praksa dela za in s slepimi in slabovidnimi v kulturni inštituciji

V tem delu so ponujena predavanja ter delavnice s spoznavanjem praks dela z in za ranljive družbene skupine – slepe in slabovidne v kulturni inštituciji s primeri iz tujine ter doma s sočasnim izvajanjem skupinskih vaj.

Predavanja:
Delavnice, ogledi: Priporočeno gradivo / vaje / samostojno delo:

4. praktična priprava predlogov udeležencev

MODULI:
Kulturni menedžment; Projektni menedžment
Evalvacija
Praksa

V zadnjem delu so udeleženci seznanjeni z osnovami kulturnegain projektnega menedžmenta ter povabljeni k pripravi skupnegapredloga za dopolnitev kulturno-umetniškega programa. Zanjpripravijo finančni predračun, vsebino in metodologijo. Dolgoročnoso udeleženci sposobni medsebojne komunikacije, izoblikovanjapredlogov sprememb v kulturnih institucijah in tudi izvedbe obodobritvi predloga.
Ta del spremljajo posamične konzultacije.

Predavanja:
Delavnice:


Nazaj