Kontakt
so-delujem@guest.arnes.si
klu-a@guest.arnes.si

Praznovanje različnosti

Resnična različnost pomeni, da ljubimo ali vsaj visoko cenimo druge ljudi in drugačna mnenja zaradi njihove različnosti in ne toliko kljub tem razlikam. Pomeni, da vidimo različnost kot priložnost. Da bi zahodnjaki to dosegli, morajo narediti kvantni skok v spoznanju, da ima resnica več obrazov, da je morda neomejena in da ni 'ene najboljše poti'.
Einsteinova fizika predvideva, da je veljavnih stališč na enoto časa ali prostora toliko, kolikor je opazovalcev. V kvantni fiziki je temelj vseh resničnosti POLJE NESKONČNIH MOŽNOSTI - kvantni vakum.
Praznovanje različnosti pomeni, da se najbolj približamo rešitvi težave ali razvoju strategije, če zaobjamemo vsa mogoča stališča o tej težavi. To pomeni, da moramo priznati, da se iz tistega, kar ustvarja neudobje ali izziva naše utrjene domneve, najpogosteje največ naučimo.
Popolno praznovanje različnosti pomeni, da se Bogu skorajda zahvaljujemo za drugačnost drugih, saj ta drugačnost bogati našo lastno resničnost in naše možnosti. To nam omogoča, da spoštujemo stališče (vero, prepričanje, trditev) kot veljavno in zato vredno našega razmisleka, pa čeprav se razlikuje od našega. Zato moramo biti seveda nekoliko skromni glede pomembnosti svojega stališča. Za vse te lastnosti moramo (mi ali naša organizacija) BITI DOVOLJ IN GLOBOKO PREPRIČANI VASE, DA LAHKO PODVOMIMO VASE TER V VSE, KAR NAM JE MORDA SVETO. DA BI TO DOSEGLI, MORAMO NEGOVATI GLOBOKO ZAUPANJE V RESNICO, KI BO IZŠLA IZ SPORA ALI ZMOŽNOSTI POLOŽAJA, DA SE SAMOORGANIZIRA. Odpovedati se moramo tudi potrebi po popolnem nadzoru.
Bogata različnost utemeljuje vsakega od nas kot posameznika (in navadno kot organizacije). Če jo znamo ceniti v drugih, nam pomaga naučiti se sprejeti bogat zbor svojih številnih notranjih glasov. Tako smo bolj odprti za intuicijo in namige, smo bolj strpni ter sprejemljivejši za različne možnosti, ki nam jih ponuja življenje in življenski položaji. To nas naredi bolj prilagodljive, dvomljive, odprte za učenje in pripravljene za osebno rast.
O različnosti se lahko veliko naučimo iz njene vloge v naravnih kompleksnih prilagodljivih sistemih. V znanosti so enotni sistemi zelo stabilni, vendar se zato zelo počasi prilagajajo. Taka je lahko tudi organizacija, v kateri prevladuje trdno utemeljena kultura. V nasprotju s tem lahko prevelika različnost ali nesoglasje v sistemu povzroči njegov razpad. SISTEM, URAVNOTEŽEN NA ROBU KAOSA, VZDRŽUJE ENOTNOST IN RAZLIČNOST V KRITIČNEM RAVNOVESJU. To stanje bi lahko opisali z metaforo 'zveste opozicije njenega kraljestva', da bi naslikali potrebo po zvestem nesoglasju v kulturi podjetja.
Kako negovati različnost?
Nujno je sodelovanje v pogovorih z različnimi drugimi ljudmi. Poskusite se vživeti v drugačno stališče nekoga drugega in resnično živeti z njim. Preverite, kako se ob tem počutite. Potujte in se prepustite vplivom drugih kultur - v svoji državi ali organizaciji ali zunaj nje - in se jim pridružite. Ironično razvijte in obudite večjo gotovost v svoja stališča ali tradicije. Prav oseba, ki je prepričana vase, ne občuti razlik kot groženj.


Vir: DUHOVNI KAPITAL, Danah Zohar & Ian Marshall
Izbor: Sergeja Bevc

Nazaj